Documents

Aquí hi ha un recull de documents de tota mena que anem elaborant i recollint:

Al.legacions presentades a la Paeria per protegir els vestigis de la Guerra Civil a Lleida (juny 2018).

Llista de deportats de les Terres de Lleida ordenats per ajuntaments (ordre alfabètic) (juny 2018)

Document deportats de les Terres de Lleida i actuacions que estem fent (juny 2018)

Treball de la Universitat sobre vestigis de la Guerra Civil a Lleida (Gabriel Ramon)

Relació de vestigis a protegir que vam presentar a la moció de la Paeria del 1 d’abril de 2016